شماره 11 (جريان‌شناسي)

عنوان فرعي: 
نشريه پويا-11-بهار-88
قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3000تومان

حرف اول

حرف اول/ حلقه‌هاي‌پيوسته براندازي

انديشه

از نشانه آشنايي تا گراي جبهه بيگانه /مباني تفكر خودي و غير خودي v‌ سيد صمد موسوي

يكي «مَحرم» ديگري «اجنبي»/«خودي» و غير خودي» از منظر مقام ‌معظم‌رهبري v‌ علي‌اكبر عالميان

سه حكيم مسلمان v محمدرضا فلاح تفتي

ديده‌بانان بصير جبهه انقلاب v خودي و غيرخودي در انديشه حضرت امام، استاد مطهري و علامه مصباح يزدي v مرضيه‌سادات موسوي‌

رداي بي‌قواره فلسفي بر ليبرال دموكراسي غرب v پيام فضلي‌نژاد

تاكتيك تبديل كردن حواشي به متن، خطرناك است مراقب توطئه غيرخودي‌ها باشيم!

v گفتگو با دكتر ناصر سقاي بي‌ريا

خودمان را فريب ندهيم حق را بشناس سپس اهل حق را

v گفتگو با دكتر مرتضي آقاتهراني

سياسى

عروه الوثقي، لاانفصام لها v جريان اصيل انقلابي در طول تاريخv طيبه محمدي

اين حزب دلخواه من است v حميده طرقي

آنان كه سرريز مي‌شوند v نحوة‌ تعامل نظام با جريان‌هاي خودي و غير خودي

v عباسعلي مشكاني سبزواري

ميوه‌هاي پوسيده از درخت مي‌ريزد v امام و ريزش‌هاي انقلاب v حسن ابراهيم‌زاده

دسته‌هاي دنباله‌رو v مرضيه فلاحي

چپ و راست در فضاي ايران متولد مي‌شوندv محمدعلي روزبهاني

از فراز تا فرودv تاريخچه جريان ملّي‌گراييv محمد ملك‌زاده

چاهي به نام نوگراييv حسن ملك‌شاهي

روحانيون نوگرا يا آخوندهاي پاپيوني؟v سميه طاهريان

حلقه يك دام براي تغيير نرم نظامv محرم اميرمنش

وقتي تكنيك حرف اول را بزند! v زهرا رضائيان

ولايت محك شناخت خودي و غيرخوديv گفتگو با دكتر سيدعبدالله متوليان

اجتماعى

شكار جوانان و صيّادي سياسيvجوهرة جواني و جريان‌هاي سياسي v الف ايلامي

نه اين و نه آنv آرزو نيكوئيان

با زنان برنده شويد v معصومه زارعي

ملي مذهبي‌ها مركز پمپاژ فكري جريان‌هاي انحرافيvگفت‌و‌گو با سردار دکتر محمد دريايي

ليلي‌هاي قديم، آمازون‌هاي معاصرv جايگاه زنان در جريان‌هاي ادبي ايران v معصومه اسماعيلي

ادب و هنر

تبارشناسي تريبون‌هاي سياسيvامين بابازاده

واژه‌شناسي يا جريان‌شناسي؛ كدام عنوان؟ v احمد رهدار

حرف آخر

حرف آخر
فرم اشتراك