خودمان را فريب ندهيم حق را بشناس سپس اهل حق را

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفتگو با دکتر مرتضي آقاتهراني

مرور و كنكاش جريانات فكري 50 سال اخير كشورمان - از زمان شهيد بهشتي و شهيد مطهّري كه تئوريسين‌هاي اصلي انقلاب به شمار مي‌آمدند و امام راحل (ره) و حضرت علامه كه نقش پدر فكري را براي نيروهاي انقلاب ايفاگر بودند - ما را به اين حقيقت مي‌رساند كه به رغم گذر از فراز و نشيب‌هاي بسيار، اين جريانات نتوانسته است آن ارتباط و تعاملي را كه مي‌بايست و مدّ نظر بوده، حتي بين نيروهاي اصيل انقلاب كه نيروهاي مستقر در خاكريز نظام محسوب مي‌شوند، با رزمندگان فرهنگي و نيروهاي فكري انقلاب برقرار كند. پس به جرأت مي‌توان گفت، اين ارتباط تا حد زيادي قطع و منفك شده است؛ به گونه اي كه در شرايط فعلي، نيروهاي اصيل انقلاب و نظام بي‌هيچ پروايي، در اين روزها مطرح مي‌كنند: «به راستي حق كجاست و باطل كجا قرار دارد؟!» اظهارات مطرح شده، گوشه‌اي از سخنان دكتر آقاتهراني، نماينده مردم پايتخت در مجلس شوراي اسلامي است كه ضمن حضور در گفت‌وگويمان، در پاسخ به سؤالاتي كه پيرامون جريانات فكري و نقش آنان در انقلاب پرسيديم، مطرح كردند. آنچه پيش روي شماست، حاصل اين گفت‌وگوست...