ليلي‌هاي قديم آمازون‌هاي معاصر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

معصومه اسماعيلي

نگاهي به دور و برتان بياندازيد! مرد هم مردهاي قديم. مردهاي حالا بيشتر ليلي‌اند تا مجنون. زن‌ها اين روزها آمازون شده‌اند. آمازون‌ها قبيله‌اي از زنان بوده‌اند كه هيچ مردي را در اطراف خود زنده نمي‌گذاشتند و براي بقاي نسل هم به قبايل اطراف حمله مي‌كردند. ازدواجي صورت مي‌دادند و بعد هم مرد را مي‌كشتند. زن‌ها در ادبيات كهن يا ليلي بودند يا شيرين، اما در ادبيات معاصر، همين كه آمازون نشده‌اند جاي شكرش باقي است. اين مقاله نگاهي دارد به ليلي‌هاي ادبيات كهن و آمازون‌هاي معاصر...