تاكتيك تبديل كردن حواشي به متن، خطرناك است مراقب توطئه غير خودي‌ها باشيم!

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمين دكتر ناصر سقاي بي‌ريا

پويا: با سپاس از اين‌كه فرصتي در اختيار فصل‌نامه فرهنگ پويا قرار داديد، اگر بخواهيم پيكره بحث را تقسيم‌بندي كنيم، طبيعي است جريان تاريخ خودي و غير خودي يك بحث مفصل و طولاني است. خط سير خودي و غير خودي طي چند قرن اخير و به ويژه از جهت نوع نگاه به عالم هستي چه بوده است؟

دكتر بي‌ريا: اگر چه پرداختن به موضوع خودي و غير خودي در تاريخ، بحثي طولاني را مي‌طلبد، اما آنچه كه در ريشه‌يابي اين خط سير مي‌توان گفت، همان نوع نگاه بشر مادي‌گرا و به تعبير ديگر انسان غربي به عالم و هستي است. پس از دوران قرون وسطي و تسلط دين محرّف و مكتب تحريف شده مسيحيت در اروپا كه عجيب‌ترين خرافه‌ها و مطالب ضد عقلي در آن ديده مي‌شد، جامعه علمي و مجموعه نخبگان غرب در يك تصميم‌گيري اشتباه به جاي حل مسئله، صورت مسئله را پاك نمودند و دين و نگاه به عالم معنا را كاملاً به كنار نهادند. اين نوع نگاه در تمام سطوح زندگي و عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هنري و علمي تسرّي يافت...