شماره 14 (وحدت حوزه و دانشگاه)

عنوان فرعي: 
نشريه پويا-14-پاييز-88
قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3000تومان

حرف اول

حرف اول/ وحدت؛ رمز پويايي مراكز تحول ملّت

رابطه اي براي دوستي علم و دين

معناي قرآن‌به‌سر گرفتن حوزه و دانشگاه/ سخنان علامه جوادي آملي

آنگاه كه آرمان‌ها يكي شود.../ علي‌اکبر عالميان

گفتمان پيروزمندانه دين در دانشگاه/ حسن طاهري

با همدلي و لطف قدم زن، به سوي مقصد متعالي/ محمد ملک‌زاده

همگرايي علم و دين براي ساختن جامعه آرماني/ محبوبه ابراهيمي

ضربان‌هاي ناموزون در دو قلب تپنده / الهام رضايي

اين فصل را با من بخوان، فصل جدايي است... / معصومه زارعي

چگونه پاي دانشگاه به ايران باز شد / سميه طاهريان

مسجدي به وسعت يك دانشگاه/ علي‌اکبر عالميان

علم با طعم سيب‌زميني/ محمدرضا فلّاح

دو صد گفته چو نيم کردار نيست/ محمد لطيفي

وقتي كه علم رداي دين را بر تن مي‌كند/ فائزه اسکندري

گفتگو

وحدت حوزه و دانشگاه يعني وحدت در هدف / مصاحبه غير حضوري با علّامه مصباح يزدي

مشكل، مشكل انديشه‌اي و بنيادهاي فكري است/ دکتر منوچهر محمدي

بدون اسلامي‌سازي علوم و تجديد نظر در نظام تعليم و تربيت، وحدتي متصور نيست/ دكتر محمد فنائي اشکوري

وحدت حوزه و دانشگاه يک اصل استراتژيکي است نه تاکتيکي/ حجت‌الاسلام و المسلمين استاد رجبي

نظام جمهوري اسلامي در ايجاد انسجام بين حوزه و دانشگاه، بسيار موفق بوده است/ حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر سيداحمد رهنمايي

حرف آخر

حرف آخر / تعالي جامعه ثمرة وحدت حوزه و دانشگاه/ سردبير

فرم اشتراك