الهه هاي كراواتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

معصومه اسماعيلي

مي‌خواهم بگويم هنوز تمام نشده است؛ دورة الهه‌ها. الهه‌هاي يونان هنوز هم در داستان‌هاي ما زنده‌اند و نفس مي‌كشند. اصلاً انگار روحشان گاهي حلول مي‌كند نه در فكرمان يا تخيل‌‌مان؛ بلكه در همين مانيتورهاي خانگي. مثلاً «آرميتس» يكي از الهه‌هاي يونان باستان دختر زئوس بزرگ. او مظهر جنگ‌آوري، خرد، هنر و هر چيز قابل تحسين بود. با آن‌كه تير اندازي، اسب سواري و كارهاي مردانة‌ فراواني مي‌كرد ضد مرد بود. مردها را تحقير مي‌كرد و هر كدام از نديمه‌هايش را كه عاشق مردي مي‌شد مجازات مي‌كرد.‌ آرميتس الگوي فمينيست‌هاست؛ يك زن مرد صفت و در عين حال ضد مرد. او در اكثر فيلم‌هاي دهة 80 حضور دارد و پاي ثابت همة فيلم‌هاي فمينيستي است. الگوي زن‌هاي كراواتي و بانوان كُت شلواري...