پيامدهاي اخلاق سكولار

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

الهام عباسي

«ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم، لکن از شر تربيت‌يافتگان غرب و شرق به اين زودي ها نجات نخواهيم يافت! اين‌ها برپادارندگان سلطة ابرقدرت‌ها هستند...»