نظريه توطئه و مساله نفوذ

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمد محمدي نيا

شگفت‌زدگي آن روز را خوب به ياد دارم. سن و سال‌دارها دلداري مي‌دادند که انقلاب از آغاز، بارها چنين صحنه‌هايي را به چشم ديده است و بيدي نيست که با اين بادها به خود بلرزد، اما پرسش‌ها و ابهام‌هاي بسياري مرا در خود فرو برد. در تابستان 1386، صدا و سيماي آن ايام، امواج پرحرارت‌تر از شعاع آفتاب تيرماه را براي مردم ايران مخابره مي‌کرد...