سبك‌شناسي تحليلي «نفوذ»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدحسين  وفائيان

رهبر انقلاب اسلامي در دو موضع از بيانات خود در ديدار فرماندهان گردان‌هاي بسيج، چنين فرمودند: نفوذ خيلي مساله مهمّي است. نفوذ که ما مي‌گوييم، حالا بعضي‌ها واکنش نشان مي‌دهند؛ آقا! مساله نفوذ جناحي شد، استفاده‌ جناحي کردند؛ من به اين حرف‌ها کاري ندارم. خب، استفاده جناحي نکنند، بحث بيهوده درباره نفوذ نکنند، اسم نفوذ را بدون محتواي لازم مطرح نکنند." و "از [نفوذ موردي] خطرناک‌تر، نفوذ جرياني است. (4/9/1394)...