شماره 30

warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'imce_access' not found or invalid function name in D:\Websites\nashriyat\includes\menu.inc on line 454.
عنوان فرعي: 
نشريه پويا-30-پاييز-94
قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3000تومان

انديشه و انصاف هنر گفتمان اسلام ناب

اِنّه من سليمان و انّه بسمالله الرحمن الرحيم

نامه اي براي تو

آقاي گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد

حس حقيقت جويي را در قلب هاي شما زنده تر مي يابم

با دعاي عرفه اسقف‌ها و كشيش‌ها گريستند

نامه‌اي به كشور جان، بي‌نگاه به جغرافياي خاك

اين، پيام فطرت و پيام جان بشريت است

رهبري معنوي در جهان امروز

كليد واژه هاي نامه رهبري

ويژگي‌هاي جوانان از ديدگاه رهبر معظم انقلاب

درباره فهم درست و بي‌واسطه اسلام

بايد متناسب با ماهيت نامه، برنامه ريزي كرد

روش چهره به چهره؛ بهترين شيوه تبيين نامه

وقتي قلب رهبر انقلاب اسلامي براي هدايت و نجات غرب هم مي‌تپد

مي‌گفت: «بدقولي به محمد(ص) كار درستي نيست»

نامه حضرت آقا تلنگري به جوان ايراني هم هست

نامه‌اي فراتر از ديپلماسي عمومي

پاياني بر حقيقت‌هراسي و حقيقت‌ستيزي غرب

نامه رهبر انقلاب همه ما را به چالش كشاند

كلام به كلام نامه رهبري قابل تبديل به فيلم است

اين نامه ماشين «پروپاگاندا» را متوقف مي‌كند

اين پيام رهبر ايران را به هر جواني كه مي‌شناسيد، برسانيد!

بازتاب پيام رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب در رسانه‌هاي جهان

راهبردهاي دروني براي تبليغ بيروني

نامه رهبري؛ كليد فهم جوان غربي

مقوله فهم «نامه رهبري به جوانان اروپا و آمريكا» و وظيفه ما

دعوت رهبري از جوان غربي به مسئوليت پذيري

نامه رهبري و جاي خالي ديپلماسي عمومي

گوهر گمشده‌اي به نام اسلام

HOLLYWOOD پرده پوشي از غرب، نفرت آفريني از اسلام ايران

اسلام هراسي در نظر انديشه پردازان و رسانه‌هاي غرب

بايد از شيوع سندرم B3 جلوگيري كرد

جنگ تبليغاتي و تخريب غرب عليه اسلام

دعوت به سوي حق در سفر به سوي خلق

شبح اسلام هراسي در كمين جوان غربي

شرمساري غرب مدرن

نسخه‌اي براي فوبياي اسلام هراسي

هيولاسازي از اسلام ناب در سينماي غرب