وبلاگ؛‌استخر‌سرپوشيده‌شيك‌يا‌بركه‌راكد‌عفن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حامد حجتي

سپهر رسانه‌‌اي امروز جهان، به تار عنكبوتي مي‌ماند كه عليرغم اتصالات تودرتو بسيار سست مي‌نمايد. در اين بين وبلاگ يكي از همان موجودات ناشناخته مجازي است كه دايره جذابيتش روز به روز گسترش مي‌يابد، تا آن‌جا كه امروز در دقيقه بيش از 75 هزار وبلاگ به روز مي‌شود. پرسش اين است كه وبلاگ يك استخر سرپوشيده شيك با سونا و جكوزي اختصاصي است يا يك بركه راكد عفن؟ و اساساً برآيند ما از اين‌ها يا برداشت ما از آن‌ها چه خواهد بود؟...