مسيحيت‌صهيونيستي،‌سيطره‌اختاپوس‌رسانه‌اي‌بر‌دنيا

محمدحسين فرج نژاد

هنگامي كه مارتين لوتر حوالي قرن شانزدهم ميلادي، مکتب اعتراضي پروتستانتيسم را پايه‌گذاري کرد و انسجام مسيحيان را از بين برد، با آرمان هاي عهد عتيقي و کاباليستي خود، نفوذ يهوديان در مسيحيت را فزوني بخشيد. وي چنان بر آرمان‌هاي توراتي و برتري عبرانيان تأکيد مي‌کرد که او را در جودائيکا (دايرةالمعارف مهم يهوديان صهيونيست) يک يهودي پنهان‌کار يا نيمه يهودي متجدد، نام نهاده‌اند. مطالعات عبري او در تورات و استفاده فراوان وي از رسالات پولس (عالم يهودي درباري که بعدها ادعا کرد مسيحي شده است) زمينه‌ساز گسترش سلطة تفکر دنيوي و آخرالزماني يهود بر مسيحيان شد. پس از وي کالونيسيت‌ها و پيوريتن‌ها نيز بر اسطوره‌هاي مادي و مسيحاگروانه يهوديزه تأکيد کردند و زمينه‌ساز تشکيل صهيونيسم مسيحي شدند.

دفاعيات مسيحيان صهيونيست از آينده شناسي مسيحايي يهود و برتري نژادي يهودي، گاه از يهوديان نيز داغ تر مي‌شود. آنان با رياست جمهوري رونالد ريگان در فرهنگ و سياست ايالات متحده نفوذي دوچندان يافتند و حمايت خود را از صهيونيست‌هاي يهودي آشکارتر کردند. آن‌ها را مسيحيان انجيلي و پروتستان‌هاي بنيادگرا و اوانجليک‌ها نيز مي نامند. امروزه چندغول رسانه‌اي سينمايي مهم در انحصار تبليغات آرماگدوني اين گروه قرار دارد.

شايد T.B.N (شبکة سخن‌پراکني تثليث) مهم‌ترين مجموعة رسانه‌اي مسيحيت صهيونيستي باشد که بزرگ‌ترين رسانه ديني عقيدتي در دنيا به شمار مي‌رود. شهر مسيحي تثليث در کاستامساي کاليفرنيا، محل ادارة اين شبکه با يازده کانال است که 47 ماهواره در فرمت‌هاي ديجيتال و آنالوگ آن را پخش مي‌کنند. برنامه‌هاي اين شبکه در مرکز توليد بين‌المللي در اروينگ تگزاس، به چندين زبان (از جمله انگليسي، اسپانيايي، روسي، عربي و فارسي) ترجمه مي‌شود تا با مخاطبان ميليوني در سراسر جهان ارتباط برقرار کند و شهر موسيقي تثليث در هندرسون ويل تنسي با سالن دو هزار نفره کليسا، سالانه صدها هزار نفر را پذيرايي مي‌کند.

C.B.N نيز از ديگر مجموعه‌هاي رسانه‌اي قدرتمند اونجليک‌ها در امريکا و انگليس است. اين شبکه را کشيش مشهور بنيادگرا، پت رابرتسون در 1961 بنيانگذاري كرد. اين شبکه به عنوان نخستين رسانة مسيحي امريکا ابتدا از طريق شبکه WYAH T.V(گرفته شده از اسم عبري خدا: Yahweh) روي آنتن رفت. امروزه اين شبکه، به يک سازمان انتفاعي چند جانبه تبديل شده است که براي بيش از 200 کشور و 71 زبان مختلف، برنامه سازي مي‌کند. در 14 جولاي 2002، جايزه دوستي با دولت اسرائيل و در 15 فوريه 2004 نيز جايزة افتخارآميز سفرا توسط بني الون، عضو کابينه و وزير وقت جهانگردي اسرائيل به پت رابرتسون اهدا شد. اين شبکه را پيشواي جهان انيميشن بر مبناي کتاب مقدس نام نهاده اند و پويانمايي‌هاي کنام شير، نخستين کريسمس اسپانکي، ماجراي اردوي اسپانکي، گنجينه هاي کريسمس ميکا، وعده عيد پاک و آواز آلباستور از جمله آثار موفق اين شرکت به شمار مي‌آيند.

برخي ديگر از مهم‌ترين شبکه‌هاي مسيحيان صهيونيست عبارتند از:‌ GodT.V که رري الک و وندي الک آن را بنيان نهادند و با پشتيباني «بنياد اوانجليستي فرشته» تأمين مالي مي‌شود؛ 3.A.B.N يا شبکه سراسري سه فرشته که توسط دني شلتون در امريکا تأسيس شد؛ Faith T.V يا تلويزيون ايمان که جيم وست آن را در امريکا راه‌اندازي كرد. امروزه در امريکا بيش از پنجاه ايستگاه تلويزيوني و حدود 1400 ايستگاه راديويي، برنامه‌هاي مسيحيان صهيونيست را پخش مي‌کنند. با اين حجم گسترده، امروزه فضاي اغلب فيلم ها و محصولات رسانه‌اي جهان پر از ادبيات مسيحايي و آرماگدوني و آخرالزماني در مسير تثبيت رژيم نژادپرست اسرائيل شده است

منابع

1.سايت‌هاي شبکه‌هاي مذکور: .comwww.Faith و www.god.tv و www.TBN.org و www.3ABN.com/ و همچنين: www.mouood.orgو www.qodsna.ir .

2.جزوه شناسايي شبکه‌هاي ديني از سايت هاي مرجع انگليسي، ترجمه احمد شاکرنژاد، واحد پژوهش خانه هنر و انديشه مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، قم.

3.جورجي کنعان، ميراث اسطوره‌ها (اصولگرايي مسيحي در نيمكرة غربي)، ترجمة مؤسسه موعود، نشرهلال، تهران، 1386.

4.رضا هلال، مسيح يهودي و فرجام جهان، ترجمه قبس زعفراني، نشر هلال، چاپ دوم، 1384.

5.نصير صاحب خلق، پروتستانتيزم، مپوريتانيسم و مسيحيت صهيونيستي، نشر هلال، چاپ سوم، 1384.