شماره 2 (نظام ولايي اسلام)

عنوان فرعي: 
نشريه پويا-2-آذر-85
قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3000تومان

حرف‌اول/نظام ولايي اسلام

سياسي‌

تجلي مردم سالاري ديني

ولايت فقيه، چر

جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي

فاصله تا کجاست؟ از زمين تا آسمان

ولايت فقيه يا ولايت بر فقيه

گروه افتا يا شوراي رهبري

چرا ولايت فقيه دوره‌اي نيست؟

مردم‌سالاري ديني در برابر ليبرال دموکراسي

خبرگان در ساختار حکومت‌ه

خبرگان خبرساز

چه کساني به دنبال عدم مشارکت مردم هستند؟!

ولايت فقيه در تقابل با حقوق بشر يا ...؟!

کتاب‌شناسي ولايت فقيه و حکومت اسلامي

گفتگو

ضرورت‌هاي بر زمين مانده (گفت‌وگو با حجت الاسلام و المسلمين جوان آراسته)

حرف‌آخر/تنفس در آسمان ولايت

فرم اشتراک