كتاب‌شناسي ولايت فقيه و حكومت اسلامي

اشاره:

برپايي حکومت اسلامي در ايران و روي کار آمدن ولي فقيه، بحث جديدي در دانش سياسي دنيا گشود که نظر اکثر محققان علوم سياسي و سياستمداران دنيا را به خود جلب کرد. امروز تحقيق در زمينه موضوع جديد ولايت فقيه، براي محققان غربي بسيار جذاب است، زيرا آنها در پي آنند که رمز پويايي، موفقيت و استقامت نظام جمهوري اسلامي را بشناسند. در تحقيقات آنها و يا حتي محققان داخلي که در غرب رشد کرده‌اند و همانند آنها مي‌نويسند، دو گرايش را مي‌توان يافت: يک گرايش نفي و نقد حکومت اسلامي و نظام ولايت فقيه است که در قالب طرح هاي تحقيقاتي انجام مي‌شود و ديگري بررسي علل و زمينه‌هاي روي کار آمدن نظام ولايت فقيه.

از ديد اين محققان، روي کار آمدن حکومتي بر اساس ولايت فقيه، پروسه‌اي چند صد ساله را گذرانده تا به امروز رسيده است. آنها تحقيقات خود را در اين زمينه تا زمان صفويه پيش مي‌برند. در بعضي زمينه‌ها نيز مطالعات آنها قوي‌تر است و شبهه‌هايي ارائه کرده‌اند. با اين توصيف، مطالعات داخلي که پيش و پس از انقلاب توسط علما و انديشمندان اسلامي انجام شده، بايد بررسي و کاستي‌هاي آن جبران و نقاط قوّت، تقويت شود.

ولايت فقيه و انتخاب ولي فقيه توسط خبرگان، از مباحث مطرح در اين زمينه است. به طور کلي پژوهش در زمينه انديشه سياسي اسلام و گرايش هاي مختلف آن، امروز بخش وسيعي از تحقيقات را در بر مي‌گيرد. در کارهاي تحقيقي نيز اولين قدم تهيه کتابشناسي است. آنچه مي خوانيد کتابشناسي مختصري از سه مبحث «فقه و انديشه سياسي»، «ولايت فقيه» و «حکومت اسلامي» است. اکثر منابع معرفي شده در کتابخانه تخصصي تاريخ در شهر قم موجود است و بعضي ديگر از چند منبع مختلف برداشت شده است.

 

كتاب‌شناسي ولايت فقيه و حكومت اسلامي

عليرضا اباذري

فقه و انديشه سياسي

الاسس السياسيه و المذهب الواقعي، شيخ الرکابي، دارالاسلاميه، 1407ق، بيروت.

الاسلام و الفکر السياسي المعاصر، حسن زين، دارالفکر الحديث، 1997م.

اسلام و انديشه سياسي معاصر(طبايع الاستبداد)، عبد الرحمان کواکبي، ترجمه عبدالحسين ميرزا قاجار، به کوشش محمّد جواد صاحبي، 1372، قم.

انديشه‌هاي سياسي در اسلام معاصر، حميد عنايت، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، شرکت سهامي انتشارات خوارزمي، 1362، تهران.

برنامه اسلامي، ابوالاعلي مودودي، ترجمه سيد غلامرضا سعيدي، انتشارات شفق، 1354.

بنياد فلسفه سياسي در ايران (عصر مشروطيت)، تلاقي انديشه سياسي در اسلام و ايران با غرب، موسي نجفي، مرکز نشر دانشگاهي، 1376، تهران.

تأملات سياسي در تاريخ تفکر اسلامي، موسي نجفي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1374، تهران، دو جلد.

تأملات في الفکر السياسي الاسلامي، سيد محمّد حسين فضل‌الله، مؤسسة التوحيد للنشر الثقافي، 1416ق، بيروت.

تحديد قدرت سياسي از ديدگاه شيعه، محمّد کاظم جعفري، دانشگاه امام صادق‌q، 1375، تهران.

درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، سيد جواد طباطبايي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1368، تهران.

درس‌هايي از فقه سياسي اسلام (اسرار، مناسك‌، ادله حج)، محمّد صادقي تهراني، نشر صوت اسلام، 1362، قم.

روش سياسي رهبر الهي، محمّد علي احمدي، نشر و پژوهش‌هاي اسلامي، 1357، تهران.

زمينه‌هاي تفکر سياسي در قلمرو تشيّع و تسنن، محمّد مسجد جامعي، هدي، 1369، تهران.

زوال انديشه سياسي در ايران، سيد جواد طباطبايي، کوير، 1373، تهران.

سياست از ديدگاه اسلام، سيد محمّد شيرازي، ترجمه عبدالصاحب يادگاري و سيد محمّد باقر فالي، کانون نشر انديشه‌هاي اسلامي، 1361، قم، دو جلد.

سياست در اسلام، ابوالفضل عزّتي، هدي، 1361، تهران.

سيري در مباني انديشه سياسي اسلام، اسدالله بيات، نشر جهاد دانشگاهي، 1376، تهران.

شورا و بيعت، حاکميت خدا در حکومت مردم، عبد‌العلي بازرگان، انتشارات انتشار، 1361، تهران.

فقه سياسي اسلام، اصول سياست داخلي اسلام، ابوالفضل شكوري، مؤلف،1361، دو جلد.

فقه سياسي، حقوق تعهدات بين المللي و ديپلماسي در اسلام، عباسعلي عميد زنجاني، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني، 1379، تهران.

فقه سياسي در اسلام، محمّد صالح الظالمي، ترجمه رضا رجب زاده، انتشارات پيام آزادي، 1359، تهران.

فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، اميرکبير، 1368، تهران، سه جلد.

فقها و حكومت (پژوهشي در تاريخ فقه سياسي شيعه)، محمّد جعفري هرندي، روزنه، 1379، تهران.

فلسفه سياسي اسلام، ابوالفضل عزتي، پيام آزادي، 1358، تهران.

مباني انديشه سياسي اسلام، عباسعلي عميد زنجاني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1374، تهران.

مجله حكومت اسلامي ش25 ويژه انديشه و فقه سياسي اسلام، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، 1381، قم.

مجله حكومت اسلامي ش26 ويژه انديشه و فقه سياسي اسلام، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، 1381، قم.

مجله حكومت اسلامي ش27 ويژه انديشه و فقه سياسي اسلام، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري،‌، 1381، قم.

من الفقه السياسي في الاسلام، محمّد صالح جعفر الظالمي، دار مکتبة الحياة، 1979، بيروت.

النظام السياسي في الاسلام، احمد حسين يعقوب، مؤسسه فجر، 1402، لندن.

النظام السياسي في الاسلام، محمّد عبدالقادر ابوفارس، دار القرآن الکريم، 1404ق، بيروت.

نگاهي به سيستم سياسي اسلام، محمّد علي گرامي، روح، 1358، قم.

نمايه مقاله‌هاي انديشه و فقه سياسي اسلام، ابراهيم اميري، مجله حکومت اسلامي، سال 10، شماره 2، تابستان 84، شماره پياپي 36.

نمايه مقاله هاي انديشه و فقه سياسي اسلام، ابراهيم اميري، مجله حکومت اسلامي، سال 10، شماره 4، زمستان 84، شماره پياپي 38.

ولايت فقيه

اثبات ولايت فقيه از طريق عقل و نقل، مختار پشوتن، دانشجو، 1380، همدان.

الارشاد الي ولاية الفقيه، سيد يوسف مدني تبريزي، مطبعه علميه، 1406ق، قم.

امام خميني و حكومت اسلامي، پيشينه و دلايل ولايت فقيه، مجموعه آثار، ج 4، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

امام خميني و حكومت اسلامي، شرايط، وظايف و اختيارات ولايت فقيه، مجموعه آثار، ج5، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

بازشناسي حکومت ولايي، نقد کتاب حکومت ولايي، سيد محسن صالح، وثوق، 1379، قم.

بحث ولايت فقيه در متون فقهي فارسي، جمعي از نويسندگان، مرکز تحقيقات استراتژيک، 1373، تهران، دو جلد.

بحثي كوتاه و ساده پيرامون حكومت اسلامي و ولايت فقيه، محمّد تقي مصباح يزدي، شركت چاپ و نشر بين الملل، 1378، تهران.

بحثي مقدماتي در تبيين ولايت مطلقه، گردآوري، دفتر مجامع مقدماتي فرهنگستان علوم اسلامي، 1367، قم.

بررسي بعد سياسي ولايت فقيه، شهيد سيد عبد‌الکريم هاشمي‌نژاد، حزب جمهوري اسلامي، 1360، مشهد.

بررسي تطبيقي مفهوم ولايت مطلقه فقيه، عباس کعبي، ظفر، 1380، قم.

بولتن انديشه، شماره هاي 2 و3 ويژه حاكميت ديني و ولايت فقيه، مؤلفان، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، 1375، تهران.

پاسخ به شبهاتي پيرامون ولايت فقيه، علي شيرازي، دارالصادقين، 1378، قم.

پانزده خرداد از ديدگاه امام خميني (رهنمودهاي ولايت فقيه)، سازمان فجر اسلام، 1360، تهران.

پرسش‌ها و پاسخ‌ها؛ ولايت فقيه و خبرگان، محمّد تقي مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، قم.

پيرامون ولايت فقيه (خط حاکم بر سپاه)،‌، دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بي تا، تهران.

پيشينه تاريخي ولايت فقيه، احمد جهان‌بزرگي، كانون انديشه جوان، 1377، تهران.

پيشينه نظريه ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، دبيرخانه مجلس خبرگان، 1380، قم.

پيشينه و مباني ولايت فقيه نزد علماي شيعه، محسن حيدري، دفتر انتشارات اسلامي، 1379، قم.

تأملي در معناي ولايت فقيه از نظرگاه اسلام، ناصر جهانشاه، سازمان آموزش و انتشارات انقلاب اسلامي، 1362، تهران.

تحقيقي پيرامون ولايت فقيه، حبيب الله طاهري، دفتر انتشارات اسلامي، 1368، قم.

تحليل سياسي اجتماعي از فلسفه و ضرورت ولايت فقيه و دموکراسي ارشاد شده، علي ابوالحسني (منذر)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، 1359، تهران.

تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، محمّد رضا اکبري، پيام عترت، 1377.

تحول تاريخي انديشه ولايت فقيه، داوود فيرحي، مرکز تحقيقات استراتژيک، 1373، تهران.

تفکيک قوا و ولايت فقيه، مصطفي ناصحي، دفتر تبليغات اسلامي، 1378، قم.

تنبيه الامه و تنزيه المله يا حکومت از نظر اسلام، محمّد حسين ناييني، ترجمه سيد محمود طالقاني، شرکت سهامي انتشار، 1361، تهران.

چالش‌هاي فكري نظريه ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، بوستان كتاب قم، 1381، قم.

چهار گفتار در مباني فقهي و کلامي ولايت فقيه، مؤلفان، مرکز رسيدگي به امور مساجد، 1377، تهران.

حاکميت مستضعفين بر زمين در پرتو ولايت فقيه، حسين نژاد، سازمان تبليغات اسلامي، بي تا، تهران.

حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه، محمّد مهدي موسوي خلخالي، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين، 1380، قم.

حدود ولايت حاكم اسلامي، ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب عوائد الايام، ملا مهدي نراقي، مرتضي حاجعلي فرد، كنگره، 1378، تهران.

حکومت اسلامي و ولايت فقيه در انديشه امام خميني (تبيان آثار موضوعي دفتر 45)، روح‌الله خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1384، تهران.

حکومت اسلامي و ولايت فقيه،‌، اداره سياسي ايدئولوژيک ارتش، بي تا، تهران.

حكومت اسلامي و ولايت فقيه، اداره كل آموزش ضمن خدمت، 1359، تهران.

خبرگان و ولايت فقيه، گردآوري، جامعه اسلامي کارگران، 1377، تهران.

در انتظار امام حيات و غيبت ولايت فقيه و تشكيل حكومت اسلامي، عبدالهادي فضلي، ترجمه حبيب روحاني، آستان قدس رضوي، 1377، مشهد.

درس‌هايي پيرامون: ولايت فقيه يا حکومت اسلامي در عصر غيبت، آيت‌الله محمّد يزدي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، 1362، تهران.

دموکراسي در نظام ولايت فقيه، مصطفي کواکبيان، سازمان تبليغات اسلامي، 1370، تهران.

رهبري ولايت فقيه از ديدگاه مذاهب اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي وابسته به دفتر تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم، هفتمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي، 1373، بي جا.

زمينه‌هاي صدور فتاوي امام (در مسئله ولايت فقيه و احکام حکومتي)، مهدي نصيري، انتشارات قلم، بي تا، تهران.

شکل حکومت اسلامي و ولايت فقيه، گردآوري، حزب دعوت اسلامي ايران، بي تا، بي جا.

شئون و اختيارات ولي فقيه ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع، امام خميني، جعفر كيواني، كنگره، 1378، تهران.

شيخ اعظم انصاري و مسئله ولايت فقيه، احمد آذري قمي، كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري، 1373، قم.

عروج آزادي در ولايت فقيه، سيد علي موسوي، انتشارات سروش، 1360، تهران.

فقيهان امامي و عرصه‌هاي ولايت فقيه ج1 (از قرن چهارم تا سيزدهم هـ. ق)، محمّد علي قاسمي، دانشگاه علوم انساني رضوي، 1384، مشهد، دو جلد.

قدرت مشروعيت، رويکردي نو و نقادانه به نظريه‌هاي مشروعيت در ولايت فقيه، عباس حسيني قائم مقامي، اسوه، 1379، تهران.

گفتاري درباره ولايت فقيه، آيت‌الله خزعلي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، زنجان.

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، مصطفي كواكبيان، عروج، 1378، تهران.

مجموعه سخنراني‌هاي پيرامون ولايت فقيه؛ جنتي، جوادي آملي، خزعلي، صانعي، طاهري، محفوظي؛ يزدي، انتشارات اسلامي، 1363، قم.

مرجع تقليد کيست؟ ولايت فقيه چيست؟ (نقش روحانيون در قيامها و انقلابها)، مهدي کامران، انتشارات اميري، 1360، تهران.

مشروطه ايراني و پيش‌زمينه‌هاي نظريه ولايت فقيه، ماشاءالله آجوداني، فصل كتاب، 1997، آمريکا.

نظام معقول، تحليل مبنايي نظام ولايت فقيه با نگاهي به نظرات منتقدين، عليرضا پيروزمند، كيهان، 1378، تهران.

نظام ولايت فقيه يا زيربناي حكومت اسلامي، علي شفيعي، مؤسسه فرهنگي آيات، 1376.

نظري به قانون اساسي ولايت فقيه، طاهري خرم آبادي، دايره تبليغات اسلامي، قم.

نقدي بر قانون اساسي و نظام ولايت فقيه، پرويز دستمالچي، آزاد، 1995، آمريکا.

نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، محمّد تقي مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، قم.

نگرشي بر ولايت فقيه يا شکل سياسي اداره جامعه،‌، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا، قم.

ولايت فقيه، رهبري در اسلام، عبد‌الله جوادي آملي، رجاء، 1367، قم.

ولايت فقيه از ديدگاه اهل سنت، فاروق صفي زاده، نذير، 1378، تهران.

ولايت فقيه از ديدگاه فقهاء و مراجع، علي عطائي، بي نا، 1364، قم.

ولايت فقيه از ديدگاه قرآن کريم، احمد آذري قمي، دارالعلم، 1372، قم، دو جلد.

ولايت فقيه استمرار حرکت انبياء، گردآوري: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، 1358، تهران.

ولايت فقيه تحليل صراط المستقيم، مهدي نيا رئيس، مؤسسه فرهنگي انتشارات ائمه ،1376، قم.

ولايت فقيه در حكومت اسلام‌، محمّدحسين حسيني طهراني، به کوشش محسن سعيديان و محمّد حسين راجي، انتشارات علامه طباطبائي، 1421، مشهد، چهار جلد.

ولايت فقيه رسالت پيشگام اسلام‌شناسي، تدوين‌، مستضعفين، 1358، تهران.

ولايت فقيه رهبري دموکراتيک در جوامع مکتبي، گردآوري، بي نا، 1358، تهران.

ولايت فقيه؛ زير بناي فكري مشروطه مشروعه، محمّد تقي آيت‌اللهي، اميركبير، 1363، تهران.

ولايت فقيه و حاكميت ملت، حسن طاهري خرم آبادي، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين، 1362، قم.

ولايت فقيه و حكومت اسلامي در منظر امام خميني، كاظم قاضي زاده، كنگره انديشه سياسي، 1378، تهران.

ولايت فقيه و دموکراسي، مسعود اسداللهي و قهرمان طاهري، سازمان تبليغات اسلامي، 1373، قم.

ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، جوادي آملي، محمّد محرابي،‌ اسرا، 1378، قم.

ولايت فقيه، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، تهران.

ولايت فقيه، جوانان، پرسش ها و پاسخ ها، احمد لقماني، عطر سعادت، 1380، قم.

ولايت فقيه، حکومت صالحان، نعمت‌الله صالحي نجف آبادي، رسا، 1343، تهران.

ولايت فقيه، سيد ابوالفضل موسوي تبريزي، حُرّ، 1376، قم.

ولايت فقيه، سيد محمّد کاظم هزاوه، مؤلف، 1362، تهران.

ولايت فقيه، عبدالمحمّد حسني، مرکز مطالعات و تحقيقات حوزه نمايندگي ولي فقيه در جهاد، 1376.

ولايت فقيه، محمّد هاشم دستغيب، كتابخانه مسجد جامع عتيق شيراز، 1363، شيراز.

ولايت فقيه، محي الدين حائري شيرازي، دفتر تحكيم وحدت، 1360، تهران.

ولايت فقيه، مهدي هادوي تهراني، كانون انديشه جوان، 1377، تهران.

ولايت فقيه، يوسف صانعي، بنياد قرآن، 1366، تهران.

الولاية الالهيه و ولاية الفقيه، محسن عراقي، مجمع الفکر الاسلامي، 1413ق، قم.

ولاية الامر في عصر الغيبة، سيد کاظم حسيني حائري، مجمع الفکر الاسلامي، 1414ق، قم.

ولاية الامر، محمّد مهدي آصفي، انديشه، 1416ق، قم.

ولاية الفقيه و الشوري و ولاية الفقيه، حيدر آل حيدر، مجمع الفکر الاسلامي، 1409، قم.

حكومت اسلامي

آزادي‌هاي عمومي در حكومت اسلامي، راشد غنوشي، ترجمه حسين صابري، علمي و فرهنگي، 1381، تهران.

احکام حکومتي و مصلحت، سيف‌الله صرامي، مرکز تحقيقات استراتژيک، 1373، تهران.

اخلاق كارگزاران در حكومت اسلامي، جوادي آملي، فرهنگي رجا، 1367، تهران.

الاسلام و اصول الحکم، علي عبدالرزاق، هيئة المصريه، 1343ق، قاهره.

اصول راهنما و ضابطه هاي حکومت اسلامي، ابوالحسن بني صدر، انتشارات روزنامه انقلاب اسلامي، بي تا، بي جا.

امام خميني و حكومت اسلامي فلسفه سياسي 1‌؛ مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي ج2، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

امام خميني و حكومت اسلامي فلسفه سياسي 2‌؛ مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي ج 3، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

امام خميني و حكومت اسلامي مباني كلامي؛ مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي ج1، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

امام خميني و حكومت اسلامي احكام حكومتي و مصلحت؛ مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي ج 7، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

امام خميني و حكومت اسلامي روحانيت اجتهاد و دولت؛ مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي ج 8، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

امام خميني و حكومت اسلامي شرايط، وظايف و اختيارات ولايت فقيه؛ مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي ج5، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

امام خميني و حكومت اسلامي مأخذشناسي انديشه سياسي امام خميني؛ مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي ج 9، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

امام خميني و حكومت اسلامي مصاحبه هاي علمي؛ مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي ج10، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

امام خميني و حكومت اسلامي نهادهاي سياسي و اصول مدني؛ مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي ج6، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

بحثي كوتاه و ساده پيرامون حكومت اسلامي و ولايت فقيه، محمّد تقي مصباح يزدي، شركت چاپ و نشر بين الملل، 1378، تهران.

بررسي فشرده‌اي پيرامون طرح حکومت اسلامي، ناصر مکارم شيرازي، هدف، بي تا، قم.

بنيان حکومت در اسلام، سيد کاظم حائري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1364، تهران.

تاريخ تحول دولت و خلافت، رسول جعفريان، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي، 1373، قم.

توازن ثروت در حكومت اسلامي، محمّد ابراهيم جناتي و احمد صادقي اردستاني، حاذق، 1361، قم.

جامعه و حکومت اسلامي، سيد مجتبي نواب صفوي، نشر نذير، 1357، تهران.

چكيده مقالات كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

حاکميت الله: بحثي در حکومت اسلامي، حجت کشفي، انتشارات شفق، بي تا، قم.

حاکميت در اسلام، سيد محمّد مهدي موسوي خلخالي، نشر آفاق، 1361.

حکمت اصول سياسي اسلام، محمّد تقي جعفري، بنياد نهج البلاغه، 1373، تهران.

حکمت حکومت فقيه؛ پاسخ به شبهات در مورد حکومت ديني، حسن ممدوحي، دفتر تبليغات اسلامي، 1378، قم.

حکومت اسلامي در چشم انداز ما، جعفر سبحاني، انتشارات پيام آزادي، 1358، قم.

حکومت اسلامي و تحليلي از نهضت حاضر: منتخبي از چند مصاحبه با آيت‌الله علامه نوري‌، مرتضي راوندي، انتشارات مجمع معارف اسلامي، بي تا، تهران.

حکومت اسلامي و ولايت فقيه در انديشه امام خميني (تبيان آثار موضوعي، دفتر 45)، روح الله خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1384، تهران.

حکومت اسلامي و ولايت فقيه، مؤلفان، اداره سياسي ايدئولوژيک ارتش، بي تا، تهران.

حکومت اسلامي: بحث‌هاي مقدماتي براي کنفرانس انديشه، محمّد يزدي، سازمان تبليغات اسلامي، بي تا، بي جا.

حکومت در اسلام، جمعي از نويسندگان، سازمان تبليغات اسلامي، 1366، تهران.

حكومت اسلامي از ديدگاه آيت‌الله نائيني، حميد رضا مستعان، كامل، 1355، بي جا.

حكومت اسلامي از نظر ابن خلدون، داوود رسائي‌، رعد، بي تا، بي جا.

حكومت اسلامي در كوثر زلال انديشه امام خميني، مجله حوزه، دفتر تبليغات اسلامي، 1378، قم.

حكومت اسلامي و ولايت فقيه، گردآوري، اداره كل آموزش ضمن خدمت، 1359، تهران.

حكومت اسلامي، عبدالمحمّد حسني، حوزه نمايندگي ولي فقيه، بي تا، قم.

حكومت اسلامي، علي عطايي، خرم، 1377، تهران.

خط و فرهنگ حکومت اسلامي، عبدالمجيد معاديخواه، دفتر تبليغات اسلامي، 1362، قم.

درس‌هايي پيرامون: ولايت فقيه يا حکومت اسلامي در عصر غيبت، آيت‌الله محمّد يزدي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، 1362، تهران.

دولت اسلامي، عبدالهادي فضلي، ترجمه اداره کل انتشارات و تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1364، تهران.

دين و دولت در ايران، علما در دوره قاجار، حامد الگار، ترجمه ابوالقاسم سري، انتشارات توس، 1369، تهران.

ساختار اجتماعي نخستين حكومت اسلامي در مدينه، محمّد ثقفي، هجرت، 1376، قم.

سرچشمه‌هاي قدرت در حكومت اسلامي، شهيد محمّد باقر صدر، ترجمه اكبر ثبوت، روزبه، بي تا، تهران.

سلطة الفقهاء و فقهاء السلطه عند الامام الخميني، فرح موسي، دارالوسيله، 1416ق، بيروت.

سلوك الملوك دستور حكومت اسلامي، فضل‌الله‌بن روزبهان الاصفهاني، مطبوعات حيدر آباد، 1966، حيدرآباد.

سيستم حكومت اسلامي، يحيي نوري، فراهاني، بي تا، تهران.

شکل حکومت اسلامي و ولايت فقيه، تدوين، حزب دعوت اسلامي ايران، بي تا، بي جا.

الفرد و الدولة في الشريعة الاسلاميه، عبدالکريم زيدان، مؤسسة الرساله،1410ق، بيروت.

لزوم وزارت اطلاعات در حكومت اسلامي، علي احمدي ميانجي، برگزيده، 1374، قم.

مباني حکومت اسلامي (بحث هاي استاد جعفر سبحاني)، جعفر سبحاني، جعفر خوشنويس، ابوالفضل موحد، انتشارات توحيد، بي تا، قم.

مباني حكومت اسلامي، جعفر سبحاني، كتابخانه اميرالمؤمنين، 1362، اصفهان.

مباني فقهي حكومت اسلامي‌،حسينعلي منتظري، ترجمه محمود صلواتي، كيهان، 1367، تهران، شش جلد.

مباني فکري حکومت و رهبري در اسلام، قدرت‌الله توسلي فاراني، صفري، 1369، تهران.

مرامنامه دولتمردان و فلسفه حکومت اسلامي، تدوين، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بي تا، تهران.

مرجعيت و رهبري، تفکيک يا وحدت؟ حميد انصاري، عروج، 1374، تهران.

مصدر التشريع و نظام الحکم في‌الاسلام، سيد محمود هاشمي، دار‌الاعراف، 1413ق.

منافقين؛ دشمنان حكومت اسلامي، سيد علي خامنه‌اي، دفتر حزب جمهوري اسلامي، 1360، تهران.

منصب امامت جمعه در حکومت اسلامي، مصطفي جعفر پيشه فرد، مرکز تحقيقات حکومت اسلامي، 1384، قم.

نظام الحکم و الاداره في الاسلام، محمّد مهدي شمس الدين، دار الثقافه للطباعة و النشر، 1412ق، قم.

نظام حکومت در اسلام، سيد صادق روحاني، 1396ق.

نظام رهبري و آيين رهروي در اسلام، عزت الله دهقان، سازمان تبليغات اسلامي، 1370، تهران(ولايت).

نگرشي بر اصول اساسي حکومت اسلامي، حنيف ابراهيمي، جمعه سياه، بي تا، تهران.

وظايف اقتصادي حکومت اسلامي در ايران: کليات و جمعيت، حسن توانايان فرد، انتشارات صادق، بي تا، تهران.

هدف حکومت اسلامي، احمد مطهري، ذخائر اسلامي، بي تا، قم.