كتاب‌شناسي ولايت فقيه و حكومت اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

عليرضا اباذري

برپايي حکومت اسلامي در ايران و روي کار آمدن ولي فقيه، بحث جديدي در دانش سياسي دنيا گشود که نظر اکثر محققان علوم سياسي و سياستمداران دنيا را به خود جلب کرد. امروز تحقيق در زمينه موضوع جديد ولايت فقيه، براي محققان غربي بسيار جذاب است، زيرا آنها در پي آنند که رمز پويايي، موفقيت و استقامت نظام جمهوري اسلامي را بشناسند. در تحقيقات آنها و يا حتي محققان داخلي که در غرب رشد کرده‌اند و همانند آنها مي‌نويسند، دو گرايش را مي‌توان يافت: يک گرايش نفي و نقد حکومت اسلامي و نظام ولايت فقيه است که در قالب طرح هاي تحقيقاتي انجام مي‌شود و ديگري بررسي علل و زمينه‌هاي روي کار آمدن نظام ولايت فقيه...