امانت، حق‌الله و حق‌الناس

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

امانت در لغت به معني وديعه است. امانت (هرچه باشد)، به معناى چيزى است كه نزد غير، وديعه بسپارند، تا او آن را براى سپارنده حفظ كند و سپس به وى برگرداند. لذا در مفهوم امانت، حق ديگران لحاظ شده است؛ يعني امانت بر چيزي دلالت ميکند که از آنِ غير دارنده‌ي امانت است، ولي موقتاً به شخص دارنده‌ي امانت سپرده شده است....