اصل چهارم، نگهبان «قانون اساسی»‏

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

مردم ايران زماني که در سال58، به نظام جمهورى اسلامى رأى دادند. قطعا هر نظامي داراي ارکان و سازکار خاص خود است که براي اين ارکان وظايف و ارتباط با ساير نهادها  تعريف شده است. نظام جمهوري اسلامي يک هويت بسيط است که داراي دو جز  جمهوريت و اسلاميت  است و اين اجزا قابل تفکيک نيستند، به‌گونه‌اي اين نظام مقدس  با يک هويت بسيط ديده مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي براي صيانت از اين هويت نهادي به نام شوراي نگهبان تعريف شده است. شوراي نگهبان هر جا که از قوانين اسلامى دفاع مى‏ کند، از رأى جمهور هم دفاع مى‏کند. لکن، بعضى ‏ها به نحوى با اين مرکب برخورد مى‏کنند که انگار مردم ما در دوازده فروردين، دو برگ رأى به صندوق انداخته‏ اند: يکى ...