رأی جمهور در جمهوری مومنین

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

مقام معظم رهبري (دامت‌برکاته): «در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأي مردم در انتخاب حاکم و در کاري که حاکم انجام مي‌دهد، مورد قبول و پذيرش قرار گرفته؛ لذا شما مي‌بينيد که اميرالمؤمنين (عليه الصلاة والسلام) با اين‌که خود را از لحاظ واقع منسوب پيغمبر و صاحب حق واقعي براي زمامداري مي‌داند، آن‌وقتي که کار به رأي مردم و انتخاب مردم مي‌کشد، روي نظر مردم و رأي مردم تکيه مي‌کند، يعني آن را معتبر مي‌شمارد و بيعت در نظام اسلامي يک شرط براي حقانيت زمامداري، زمامدار است. اگر يک زمامداري بود که مردم با او بيعت نکردند، يعني آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشين خواهد شد و مشروعيت ولايت و حکومت به بيعت مردم وابسته است يا بگوييم فعليت زمامداري و حکومت به بيعت مردم وابسته ...