علامه مصباح(ره)؛ فقيه ذوابعاد و تمام عيار

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

فقه و فقاهت، از جمله توصيفاتي است که امام خامنهاي و مراجع معظم و ديگر علماي بزرگ در پيامهاي تسليت خود در پي رحلت علامه مصباح يزدي(ره) ذکر کردهاند. از آنجا که اين بعد علمي حضرت علامه مورد غفلت واقع شده و کمتر بدان پرداخته شده است، بر آن شديم با يکي از اساتيد فقه حوزه و شاگردان برجسته ايشان؛ حضرت آيتالله محسن اراکي؛ دبير کل سابق مجمع تقريب مذاهب اسلامي و عضو مجلس خبرگان رهبري و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، گفتگويي داشته باشيم.