واقعا مصباح بود...

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

آيتالله شب زنده دار از فقهاي برجسته و عضو جامعه محترم مدرسين و عضو شوراي نگهبان از شخصيتهايي است که از محضر علامه مصباح استفاده کرده و به مقام شاگردي ايشان مفتخر بوده است. ايشان در اين ارتباط  خاص، خوشههاي معرفتي زيادي چيده و در سخنراني خود که به مناسبت ارتحال معظم له داشتهاند به مخاطبان خود تقديم کردهاند. ما نيز وظيفه خويش دانستيم که اين نکات آموزنده را به شما عزيزان منتقل کنيم.