غرب در احتضاري نزديك

سيداحمد رهنمايي

آن روز که جهان ميان شرق و غرب مادّي تقسيم شده بود و کسي گمان يک نهضت بزرگ ديني را نمي‌بُرد، انقلاب اسلامي ايران، با قدرت و شکوه پا به ميدان نهاد؛ چهارچوب‌ها را شکست؛ کهنگي کليشه‌ها را به‌رخ دنيا کشيد؛ دين و دنيا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جديدي را اعلام نمود. طبيعي بود که سردمداران گمراهي و ستم واکنش نشان دهند، امّا اين واکنش ناکام ماند. چپ و راستِ مدرنيته، از تظاهر به نشنيدن اين صداي جديد و متفاوت، تا تلاش گسترده و گونه‌گون براي خفه کردن آن، هرچه کردند به اجل محتوم خود نزديک‌تر شدند. اکنون با گذشت چهل جشن سالانه‌ي انقلاب و چهل دهه‌ي فجر، يکي از آن دو کانون دشمني نابود شده و ديگري با مشکلاتي که خبر از نزديکي احتضار مي‌دهند، دست و پنجه نرم مي‌کند! و انقلاب اسلامي با حفظ و پايبندي به شعارهاي خود همچنان به‌پيش مي‌رود...