ظرفيت سازي تمدني در راه پيمايي اربعين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

موسي نجفي

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي درباره نقش تمدني پياده‌روي اربعين فرمودند: «اگر ظرفيّت‌هاي کشورهاي اسلامي بر روي هم مجتمع بشود، آن وقت امّت اسلامي نشان خواهد داد که عزّت الهي يعني چه؛ تمدّن عظيم اسلامي را به جوامع عالَم نشان خواهند داد؛ بايد هدف ما اين باشد و اين راه‌پيمايي اربعين مي‌تواند يک وسيله‌ي گويايي براي تحقّق اين هدف باشد.»1398/6/27...