وقتي اعضاي انسان به توليد انبوه مي رسد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

ابراهيم چراغي

 سلول‏هاي بنيادي، بحثي جديد و نوين است كه در عرصه پزشكي، مطرح شده است. بحثي كه نظير بحث شبيه سازي انسان‏ها مباحث گوناگوني را با خود به همراه آورده است. اين دانش پيشرفته و فوق العاده دقيق، در ميان بسياري از كشورهاي جهان كيميايي ارزشمند به شمار مي‏‌آيد كه در قرن آينده علم پزشكي، نقشي مهم خواهد داشت. دانشمندان مومن و انقلابي ايران با تلاش و مجاهدت علمي خود، توانسته‏‌اند با وجود همه بحران‏ها و توطئه‏‌هاي دنياي غرب به اين دانش فوق استراتژيك دست يابند؛ دانشي كه بي‏ترديد در ساختن سرزمين ايران در 20 سال بعد به ويژه در بخش بهداشت و درمان نقش خواهد داشت. نوشتار زير به قلم ابراهيم چراغي، كارشناس ارشد زيست‏شناسي تكويني، به اين امر مهم مي‏‌پردازد...