مادري مناسب‌ترين شغل براي دختران آينده

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

الهام رضايي

نقش زن در ساخت تمدن‏‌ها و فرهنگ‏‌ها، يك نقش بي‌بديل و بي‌نظير است؛ نقشى كه شايد در همه عرصه‏‌ها نقطه كامل كننده كمبودها و نقايص باشد. در ساخت و ساز آينده ايران، مادران با تشكيل 60 درصد سهم انسانى ايران زمين، نقش اساسى را خواهند داشت اما آيا اين نقش الزاما در اجتماع يا كارخانه‏‌ها و مراكز ادارى بايد باشد؟ خانم الهام رضايى، نويسنده مطبوعات و خبرنگار اجتماعى، به شغل آينده زنان ايرانى و تناسب‏‌هاى فرهنگى آنان با شغل مادرى پرداخته است. تناسب‏‌هايى كه به مرور زمان نبايد از بين برود...