از فارسي سره تا Fingilish

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اصغر کاوياني

پدران و مادران ما يك عمر با زبان شيرين فارسى سخن گفته‏‌اند. رشد روز افزون تكنولوژى و تسلط آن بر همه عناصر زندگى و زيست انسان‏‌ها، فرهنگ و ادبيات خاص خود را نيز به ارمغان آورده كه اين روزها در قالب رسانه‏‌ها تجلى يافته است. علي‌اصغر كاويانى، نويسنده و محقق حوزه و دانشگاه، قصه‏‌نويس و روزنامه‏‌نگارى است كه با سابقه 15 ساله خود، به واكاوى اين موضوع پرداخته است. اين كه چگونه در اثر بي‌توجهى، گويش و كلمات در 20 سال بعد تغيير خواهند كرد؟ موضوع نوشته پيش رويتان است...