قرني كه بايد بشر به دامن خدا باز گردد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

پل ويتز

نوشتار حاضر بخش پايانى كتابى است در باب افول بنيان خانواده كه به بررسى مشكلات اجتماعى ناشى از بحران خانواده در غرب و به ويژه آمريكا مي‌پردازد، مشكلاتى چون : طلاق، تجاوز جنسى و بدرفتارى با كودكان. نويسنده ضمن برشمردن نقاط منفى رويگردانى از دين، و سياست دولت‏‌هاى سكولار در قبال خانواده ـ كه مهم‏ترين نهاد اجتماعى هر ملت است ـ به ارايه راهكارى پرداخته است و تنها راه نجات بحران خانواده را رشد و شكوفايى آموزه‏‌هاى دينى و گسترش عنصر مذهب مي‌داند؛ عنصرى كه در سند چشم‏‌انداز 20 ساله به عنوان مهم‏‌ترين كاركرد در خانواده و تربيت فرزندان لحاظ شده است. بسيارى از كشورهاى راه پيموده در مسير سكولاريسم و بي‌دينى به اين نتيجه رسيده‏‌اند كه بايد به مسير دين و مذهب باز گردند. شايد فهم اين نكته ما را در تمسك به دين در امر تربيت و آموزش و به ويژه در آبادانى سرزمين‏‌مان، بيش از پيش مصمم سازد؛ امرى كه يكى از اركان ساخته شدن ايران اسلامى در 20 سال بعد خواهد بود...