فرصت قطعه يخي در كوير

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

جواد محدثي

به راستى جوانان كه سرمايه‏هاى اصلى سرزمين ما در آينده به شمار مى‏آيند، چگونه مى‏توانند خود را مهياى ساختن فردا سازند؟ حجت الاسلام و‌المسلمين جواد محدثى، استاد، محقق، نويسنده و شاعر حوزه علميه قم فرصت‏‌ها و آسيب‏‌هاى دوره جوانى را در سطور زير نمايانده است؛ فرصت‏‌هايى به غايت ارزشمند و آسيب‏هايى بس خطرخيز و خسارت‏بار؛ فرصت‏‌ها و آسيب‏‌هايى كه عامل يا مانع ساختن سرمايه‏‌هاى اصلى اين كشور هستند، سرمايه‏‌هايى به نام جوانان. اين كه چگونه مي‌توان سرزمين مستعد و مناسبى چون ايران را ساخت؟ نكته‏‌اى است كه بدون حضور جوانان، ممكن نخواهد بود. بي‌شك، جوانان بيشترين توان را براى ساختن فرداى كشورمان در اختيار دارند و اهداف نظام با همت و تلاش آنان تحقق‏‌پذير خواهد شد...