موريانه اي كه سند طلايي را تهديد مي كند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسن ابراهيم زاده

انقلاب اسلامى از سال‏هاى آغازين تاكنون با ده‏‌ها توطئه و بحران روبرو بوده است. اين انقلاب آسمانى و مبتنى بر احكام شريعت ناب محمدى (ص)، بيشترين رويارويي‌هاى خود را با ماديون و دلباختگان غرب و شرق داشته است. اگر چه در همه توفان‏‌هاى سخت، كشتى مستحكم انقلاب به سلامت گذشته است اما توطئه‏‌ها و بحران‏‌هاى شيطان‏‌زدگان هر روز در قالبى نو و تفكرى جديد رخ مي‌نمايد. حسن ابراهيم‏زاده، محقق، نويسنده و طلبه موفق حوزه علميه قم، طى تحقيقى به ظهور تفكر مادى و مخرب «نهضت آزادى» در عرصه‏‌ها و زمان‏‌هاى مختلف و تبعات منفى آن پرداخته است؛ تبعاتى كه به واسطه آن، مهم‏‌ترين موانع و تهديدات براى عملى نمودن و اجرايى شدن سند چشم‏ انداز 20 ساله به وجود خواهد آمد. نوشتار زير به تفكرات موريانه‏‌اى‏ شكل نهضت آزادى و تهديدات خطرناك آنان براى سند چشم‏‌انداز 20 ساله پرداخته است...