تا 20 سال آينده، خطراتي از بيرون و درون

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

دکتر سيداحمد رهنمايي

سرزمين ثروتمند ايران، هميشه تاريخ بيشترين حمله‏‌ها و هجمه‏‌ها را به خود ديده است و تاكنون نيز از تيررس مهاجمان در امان نبوده و نيست. حجت‌الاسلام دكتر سيداحمد رهنمايى، كارشناس امور تربيتى ـ فرهنگى، در متن زير به مجموعه‏‌اى از آسيب‏‌ها و خطرهاى بيرونى كه در 20 سال آينده، نظام و سرزمين ما را تهديد مي‌كند، اشاره نموده است. اين متن گزيده‏اى از مقاله نسبتا مفصل نگارنده در زمينه «سند چشم انداز 20 ساله» مي‌باشد...