خط نفوذ، از شكل‌گيري تا سازماندهي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي مجيدي

از جمله مشکلاتي که پس از انقلاب، کشور به آن دچار شده و منشأ بسياري از آسيب‌هاي سال‌هاي بعد از جنگ در دوره سازندگي، دوره اصلاحات، اواخر دوره دولت دهم، و در اين دو سال دولت اعتدال ـ که به شکل غليظ‌تر و پررنگ‌تر خودش را نشان داده‌- غرب‌پرستي، غرب‌باوري، غرب‌انديشي و غرب‌زدگي برخي از مسؤولان است. از اين‌رو جريان نفوذ تنها به امروز مربوط نيست و نگاهي به گذشته نه چندان دور و سوابق نفوذي‌هاي ديروز که امروز آشکارا در خدمت اهداف و برنامه‌هاي دشمنان ايران هستند، عبرتي است براي کساني که آگاهانه يا ناآگاهانه خطر نفوذ را جدي نمي گيرند.لذا رهبر معظم انقلاب اخيراً در سخنراني خود در جمع اعضاي کنگره جهاني اهل‌بيت(ع) فرمودند ‌که حفره امنيتي براي کشور باز شده است و امريکا بعد از توافق وين دو راهکار اصلي دارد؛ يکي نفوذ در ايران و دوم پهن کردن تور سلطه خودش در منطقه...