مباني معرفتي و ديني در استحكام ساخت دروني نظام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مجتبي مصباح

متن حاضر برگرفته از سخنراني حجت‌الاسلام دکتر  مجتبي مصباح در همايش سراسري «بيداري دانشجويي و استحکام ساخت دروني نظام» است که از سوي جامعه اسلامي دانشجويان در بيست و دوم بهمن ماه سال 1392 در يزد برگزار شده است.