فريادهاي ماندگار تاريخ

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

غلامرضا گلي‌زواره

آيت‌الله ملّاعلي كني(1220 ـ 1306ق) فقيه فرزانه و مرجع عالي‌مقام شيعيان در قرن سيزدهم هجري، در مقابل روابط خارجي حاكمان قاجار بسيار حساس بود و درباره خطر نفوذ بيگانگان در فرهنگ، اقتصاد و سياست كشور اسلامي ايران، به كارگزاران وقت هشدار داد؛ اما از آن سوي، ميرزا حسين خان سپهسالار(مشيرالدوله) صدراعظم وقت ناصرالدين شاه قاجار براي تحقق اهداف شوم بيگانگان تلاش مي‌كرد. از جمله خيانت‌هاي وي، اعطاي امتياز به بارون ژوليوس دو رويتر يهودي آلماني است كه به تابعيت دولت انگلستان درآمده بود...