كاتاليزورهاي نفوذ در صدر اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

جواد سليماني

جريان‌هاي صدر اسلام را از يک زاويه مي‌‌توان به هشت جريان تقسيم کرد که در سه جبهه قرار مي‌گيرند. جبهه اول، جبهه مقاومت در راه حق است که ما آن را «جبهه رهروان اهل بيت(عليهم‌السلام)» مي‌ناميم. جبهه دوم «جبهه معارضان اهل بيت (عليهم‌السلام)» است که مخالف حق‌اند. جبهه سوم هم «جبهه اعتزال» و به تعبير ديگر «جبهه جداشده از حق و باطل» است...