عزت‌گريزي اعتدال نيست

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

حسن غفاري‌فر

در ابتدا بايد تمايز ميان دو مفهوم اعتدال و عدالت را مشخص نماييم. اعتدال به لحاظ لغوي به معناي حد وسط است، برخلاف عدالت که الزاماً به اين معنا نيست؛ عدالت به معناي «قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود» است. البته بايد به اين نکته توجه کرد که اگرچه در اعتدال هميشه سخن از حد وسط و ميانه‌روي است، اما پيش از يافتن حد وسط، بايد مبدأ بحث را در مباني سياسي بلکه بالاتر از آن، در مباني اعتقادي و ايدئولوژيکي مشخص کرد تا بر مبناي آن مبدأ، حد وسط معين شود، چراکه اگر نقطه آغازين و مبدأ ما در مباني متفاوت باشد، حد وسط و به تبع آن مقصود ما از اعتدال نيز متفاوت خواهد بود...