اعتدال از منظر شهيد بهشتي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

حسن ابراهيم‌زاده

انديشه آسماني و اعتدالي بهشتي از وي شخصيتي شورگستر به تصوير کشيده بود که بسياري از نسل جوان مؤمن و نوخواه را به سوي خود مي‌کشاند. نگرش اعتدالي بهشتي به اسلام و آموزه‌هاي قرآني و پرهيز وي از افتادن در دام افراط و تفريط به گونه‌اي بود که نزد مخاطبان خصوصاً قشر جوان، آواي بهشتي، آواي فطرت انسان و کمال‌خواهي بود که با پيشرفت‌هاي اجتماعي و نيازهاي طبيعي در تقابل و تنازع قرار نداشت...