موسیقی مرگ تمدن‌ها

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

هادي شجاعي

صنعت موسيقي با توجه به تأثير عميق و غير قابل آن در ترويج افکار و عقايد، همواره به عنوان يکي از ابزارهاي بالقوه ‌سيستم‌هاي فرهنگي و سياسي، در کنترل ذهن افراد در جاي‌جاي‌ جهان مطرح بوده است؛ امري كه مطالعه تاريخ مكتوب و غير مكتوب بشر نيز بر آن صحه مي‌گذارد. امروزه موسيقي در كنار ديگر شاخه‌هاي هنري مانند صنعت سينما و... به يكي از ابزارهاي مؤثر در بسط و گسترش انديشه ها تبديل شده و مكاتبي چون فراماسونري به نحو غير قابل انكاري در جهت ترويج افكار خود از آن بهره‌برداري مي‌كنند...