هالیوود معبد منجی ماسون

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمود علي‌پور

با اختراع دوربين فيلمبرداري در سال 1895 توسط برادران لومير و روبرو شدن مردم با پديده‌اي به نام سينما، جريان فراماسونري با سيطره بر اين پديده و نفوذ در صف تهيه کنندگان، نويسندگان و کارگردانان و هنرپيشگان، در صدد تحميل و تبليغ جهان‌بيني مادي خود توسط اين رسانه برآمد. فراماسونرها با استفاده از نمادها و شعارهاي خود در فيلم‌ها و تحريف تاريخ توحيدي، با قداست‌زدايي از پيامبران الهي و چهره‌سازي در مقابل آنان، در صدد تخريب باورها و ارزش‌هاي الهي برآمدند. اين جريان که نقش محوري در اشاعه فساد و فحشا در بين جهانيان را ايفا مي‌کند، هر روز بر سيطره خود بر سينماي جهان به ويژه هاليوود مي‌افزايد. اين مقاله نگاهي است کوتاه و محققانه در چگونگي نفوذ و استفاده ابزاري جريان فراماسونري از پديده‌اي به نام سينما...