از خدايي انسان تا انسان خدايي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

بهروز محمدي منفرد

براساس آموزه‌هاي وحياني اسلام و ديگر اديان، افقي روشن پيش‌ روي عالميان وجود دارد که تمامي دغدغه‌هاي بشر در آن پايان مي‌پذيرد. عصر ظهور، سرآغاز حيات راستين انسان‌هاست که در آن همه آرمان‌هاي بشري از جمله عدالت، امنيت، رفاه و عزت براي همگان محقق مي‌گردد. در اين نوشتار، برخي از مؤلفه‌هاي اين سنت الهي را در فرجام تاريخ، با انديشه اومانيسم مي‌سنجيم؛ انديشه‌اي که بنيان بسياري از ايسم‌هاي موجود به شمار مي‌رود. از اين‌رو، در آغاز به چرايي و ماهيت مؤلفه‌هاي اومانيسم، اشاره مي‌کنيم. سپس با تبيين ويژگي‌هاي عصر ظهور و آموزه‌هاي مهدويت در اين عرصه، به مقايسه جامعه مهدوي با يکايک مؤلفه‌هاي اومانيسم مي‌پردازيم...