زندگي زن پس از زنده به گوري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

الهام رضائي

صفحات تاريخ را كه ورق مي‌زني در گذر از فراز و نشيب‌هاي آن، گاه سياهي عصري، تو را به تحير و تأسف وامي‌دارد و گاه پرتو درخشش و سپيدي دوره‌اي تو را به تحسين و تأمّل. شكي نيست كه همين سپيدي‌ها تاريخ را مي‌سازند آن چنان كه راه گريزي باقي نمي‌ماند. اما آنچه مهم است قضاوت بشرو درسي است كه او از اين تاريخ ملوّن مي‌آموزد... آن چه در پيش روست وضعيت و جايگاه زن در دورة قبل و بعد از قرن 7 ميلادي و همزمان با ظهور پيامبر اسلام (ص)، است. وضعيت و جايگاهي كه با آگاهي يافتن اقوام و ملل از اسلام و ارج يافتن زن به واسطه تعاليم الهي در سرتاسر عالم، در قرن‌هاي بعد، شكلي ديگر به خود گرفت...