تقوا، مانع فساد فردی و ساختاری

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\book\book.module on line 559.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

انسان فطرتا خودش را دوست ميدارد و حب نفس، يکي از گرايشهاي مهم فطري انسان است که منشأ بسياري از اقدامهاي بشر را تشکيل ميدهد. بر همين اساس، انسان بهگونهاي است که ميخواهد منافع را ابتدا به خود و سپس به وابستگان نزديک خود مانند خانواده، دوستان، و هم‌حزبيهايش اختصاص دهد. عقل و دين به اين گرايش طبيعي انسان جهت ميدهند و مسير صحيحي را براي ارضاي اين گرايش انسان ترسيم ميکنند تا موجب مفسده و ظلم به ديگران نشود. طبق عقل و سيره‌ي عقلا، اختصاص منافع به خود و وابستگان به خود، اگر به قيمت تجاوز به حقوق الهي و ...