چه کسی از دولت مقتدر می‌ترسد؟

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

يکي از مراحل تحقق اهداف نظام اسلامي و رسيدن به تمدن نوين اسلامي که رهبر معظم انقلاب(دام­عزه) سال­ها پيش بر آن تأکيد کرده­اند، تشکيل دولت اسلامي است. دولت اسلامي به معناي اسلامي شدن روش و منش دولتمردان و طراحي سازوکارها و نهادهاي دولت و نظام بر اساس مباني و معارف اسلام است که نتيجه‌ي آن حاکميت ارزش­ها، اصول، مباني، احکام و همچنين قوانين و مقررات اسلام در جامعه اسلامي  مي­باشد. از مهم­ترين شاخصه­هاي دولت اسلامي، اقتدار و ....