مهندسي رهبري و تحولات جهاني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

بيانات در ديدار مردم «سيستان و بلوچستان» و «خراسان جنوبي» 1402/6/20

يک مطلب کلي‌اي وجود دارد که اين مربوط به همه است؛ و از خود اين حقير تا آحاد ملت ايران و تا آحاد مسئولين بايد به اين توجه داشته باشند؛ آن چيست؟ آن نکته که من مايلم بخصوص جوان‌ها خيلي به آن توجه کنند اين است: وقتي در دنيا تحولات بزرگ به وجود مي‌آيد يا آغاز مي‌شود...