حضور خون تازه در کالبد جامعه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

«انتخابات مظهر هر سه باوري است که در امام وجود داشت و بايد در ما وجود داشته باشد: مظهر خداباوري است، چون تکليف است. وظيفه ما است، تکليف ما است که در سرنوشت کشور دخالت کنيم؛ تک‌تک آحاد ملت اين تکليف را دارند. مظهر مردم­باوري است، چون انتخابات مظهر اراده آحاد مردم است؛ مردم‌اند که مسئولان کشور را به اين وسيله انتخاب مي‌کنند و مظهر خودباوري است، چون هرکسي که رأي در صندوق مي‌اندازد، احساس مي‌کند که به سهم خود در سرنوشت کشور دخالت کرده است، به سهم خود تعيين کرده است؛ اين خيلي چيز مهمي است....