هندسه‌ي رهبري در تحولات جهاني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

هندسه‌ي رهبري در تحولات جهاني

با عنايت به ارزش و اهميت موضوع هندسه‌ي تحولات جهاني، فرهيختگان فرهنگ پويا بر آن شدند تا پس از يک دوره‌ي فترت، ويژه نامه‌ي اين شماره از مجله را به بررسي هندسه‌ي تحولات جهاني اختصاص دهند، موضوعي که بارها همراه با رهنمودهاي راهگشا و بيانات نويدبخش و البته هشداردهنده­ي مقام معظم رهبري مورد تأکيد قرار گرفته است...