علامه مصباح يزدي؛ مديري تحول‌آفرين

warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.

در محيط متغير و متحول که سازمان‌هاي امروزي در آن به حيات خود ادامه مي‌دهند اين سؤال که آيا تغيير و تحول روي مي‌دهد سؤالي عجيب و گزاف است. به جاي اين سؤال بايد اين پرسش را مطرح کرد که مديران و رهبران چگونه بايد تغييرات گوناگون و فراواني که هر لحظه سازمان‌هاي آن‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهند را مديريت و رهبري نمايند. براي مديريت تحول در مباحث مديريت و روان‌شناسي الگوها، مدل‏ها و روش‏هاي مختلفي وجود دارد که بايد آن‌ها را شناخت، بومي کرد و از آن‌ها بهره گرفت. در ساده‌ترين معنا، مديريت تحول به معناي فرايند کمک کردن به يک شخص، گروه، يا سازمان به منظور تغيير يافتن است. به تعبير مقام معظم رهبري، تحول در جوامع انسانى و براى بشر، سنت لايتغير الهى است. هيچ کس نمى‏تواند در مقابل تحول بشرى بايستد؛ امکان ندارد. دير يا زود، يکى پس از ديگرى، تحولات بشرى اتفاق مى‏افتند...