نوآوري‌هاي علامه مصباح(ره) در دايره المعارف علوم عقلي اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

اثري که حاوي شاخههاي زرين دانش بشري باشد دايرةالمعارف يا دانشنامه ناميده ميشود، که علاوه بر صحت و جامعيت، ميتواند به عنوان مرجعي معتبر دانش و اطلاعات موجه را در دسترس مخاطبان قرار دهد. با توجه به نقش اساسي انتقال معارف اسلامي در رشد و گسترش فرهنگ ديني اسلام، اهميت وجود اثري جامع امري غيرقابل ترديد است تأمين اين هدف تنها به وسيله دايرة المعارفي در علوم عقلي اسلامي صورت ميگيرد که در مهد اسلام به نگارش درآمده باشد. در راستاي تحقق اين هدف به همت آيتالله مصباح تهيه دايرة المعارف شخصي علوم عقلي اسلامي، در دستور کار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قرار گرفت. نوشته حاضر گزارشي است از نحوهي تأسيس و فعاليتهاي انجام شده در مرکز پژوهشي دائرة المعارف علوم عقلي اسلامي مؤسسه تا خوانندگان عزيز با يکي ديگر از اثرات ماندگار حضرت علامه آشنا شوند.