علامه مصباح؛ مصداق بارز جمع عقلانيت و تعبد

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

مصاحبه نشريه پويا با دکتر محمد فنايي

اشاره:

دکتر محمد فنائي اشکوري در سال1340 در اشکور رودسر متولد شد. وي پس از گذراندن تحصيلات کلاسيک در سال1359 وارد حوزه علميه قم شد و تا سال1370 دروس سطح و خارج فقه و اصول و نيز متون فلسفه و عرفان اسلامي را نزد  آيتالله  انصاري شيرازي،  آيتالله  حسنزاده آملي،  آيتالله  جوادي آملي و  آيتالله  مصباح يزدي آموخت. وي در 1371 وارد دانشگاه مکگيل کانادا شد و موفق به اخذ کارشناسي ارشد در فلسفه تطبيقي و مدرک دکتري در رشته فلسفه دين گرديد. وي پس از بازگشت به ايران در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به تدريس و پژوهش پرداخت. فنائي اشکوري تاکنون بيش از 50کتاب و مقاله در نشريات داخلي و خارجي منتشر نموده و در کنفرانسهاي بينالمللي مختلفي (از جمله در دانشگاههاي آمريکا، کانادا، انگلستان، ايتاليا، اتريش، سوئد، يونان، اسلوني، لبنان، اندونزي و ) در زمينههاي فلسفه، عرفان و دين به ارائه مقاله و سخنراني پرداخته است. وي در حال حاضر با رتبه استادي عضو هيئت علميگروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ميباشد. آنچه پيشرو داريد مصاحبه نشريه پويا با دکتر فنايي اشکوري درباره شخصيت و ويژگيهاي حضرت علامه مصباح يزدي است...