بي صدا سكوت را شكست

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

حسن ابراهيم زاده

در سال1313، درست 13سال پس از تأسيس حوزه علميه قم توسط آيتالله حاجشيخعبدالکريم حائري يزدي، در روز تولد پيامبر اکرم…، گهواره شهر يزد، گوهر ديگري را در آغوش گرفت که ميرفت در حساسترين مقطع تاريخي اين حوزه علميه، نگهبان و مبلغ آموزههاي علماي سلف و آرمانهاي انقلابي باشد که بزرگترين دستاورد اين حوزه مقدسه است و از فيضيه تا مؤسسه امام خميني(ره) مسيري بگشايد که عقلانيت با معنويت و ديانت با سياست را درهم آميزد، آيتالله مصباح يزدي چون ديگر طلاب و فضلاي حوزه در مقابل اساتيد به نام روزگار خود و مراجع عظيمالشأن زانوي ادب زد. اما حوزه علميه قم او را شاگرد و وارث اخلاق، افکار و انديشههاي سه شخصيت کمنظير در تاريخ حوزههاي تشيع يعني امام خميني(ره)، علامه طباطبايي و آيتالله بهجت ميداند. او در طي سالهاي سخت و پرحادثه در کنار تهذيب و تحصيل با نحلههاي فکري و سياسي آشنا شد و مرزهاي اسلام اصيل را با مکاتب ديگر به خوبي شناخت...