بيانيه‌اي جامع، پرمعني و حساب شده

بيانيه­ي گام دوم انقلاب از نگاه آيات عظام

آيت‌الله نوري همداني

رهبر معظم انقلاب اسلامي، آيت‌الله خامنه‌اي، در منشوري بسيار ارزشمند و پرمحتوا که بافکر و درايت خود تنظيم کردند، چراغي فرا راه همه­ي ملت ايران بخصوص جوانان عزيز قرار دادند. در اين بيانيه­ي ارزشمند ابعاد و احتياجات آينده­ي اقتصادي، سياسي، علمي، فرهنگي و مذهبي کشور مورد عنايت قرار گرفته است که هريک از اين مسائل نيازمند به ساعت‌ها کار علمي از سوي نخبگان و متخصصان هست...