آينده انقلاب اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري

 

شهيدمطهري در منابعي که از خود به يادگار گذاشته، به ويژه در سه کتاب «پيرامون انقلاب اسلامي»، «پيرامون جمهوري‌اسلامي» و «نهضت‌هاي اسلامي در صد سال اخير» به موضوع انقلاب اسلامي پرداخته است. ايشان به تفصيل موضوعات؛ ماهيت، ريشه‌ها و اهداف انقلاب اسلامي و به ويژه رهبري انقلاب اسلامي و شخصيت امام خميني(ره) و رموز موفقيت ايشان در پيشبرد انقلاب را مورد تحليل قرار داده است که فعلا محور بحث اين مقاله نيست...