حركت كشور بر دوش جوانان است

ديدگاه‌هاي امام خامنه‌اي درباره بيانيه گام دوم

مطلب پايانيِ امروز من خطاب به جوانان، يعني خطاب به عموم ملت است بخصوص جوانان. من اولا بايد عرض بکنم که تجاوب(جواب دادن) قشرهاي مختلف از نخبگان و آحاد جوانان و دانشجويان و روحانيون و طلاب و ديگران به اين بيانيه‌ي چهلمين سال، بيانيه‌ي گام دوم، بسيار بجا و خرسندکننده بود. اين نشان‌دهنده‌ي اين است که نياز به تبيين وجود دارد و آمادگي در کل کشور بخصوص در بين جوان‌ها هست؛ از اين آمادگي حداکثر استفاده را مسئولين کشور بايد بکنند. عرض من اين است که جوان‌ها بايد شانه‌شان را زير بار مسئوليت‌هاي دشوار کوچک و بزرگ بدهند؛ علاج مشکلات کشور اين است.(بيانات معظم له 98/1/1)...